Nasi partnerzy

Transport masowcem

Lokalizacja firmy "Carbotec" umożliwia transport masowy.


Warunki dostawy: FOB Wolny Port w Windawie, SIF.


Produkt dostarczany w masowcach posiada status towaru z terytorium UE również jeżeli towar jest transportowany poza UE. Istnieje możliwość eksportu.


Węgiel w workach 25 kg jest układany na paletach. Waga każdej palety wynosi 1 t. Załadunek następuje za pomocą żurawi portowych. Każda partia towaru otrzymuje certyfikat jakości sporządzony przez firmy "SGS Łotwa" lub "Incolab Łotwa".


Na podstawie zamówienia partia węgla workowanego może składać się z różnych typów i frakcji z oznaczeniami na workach.