Nasi partnerzy

Carbotek SS

Zemākā sadegšanas siltumspēja

6700 kcal/kg

Frakcija

10-25 mm, 40-70 mm40-200 mm

Mitruma saturs

Maks. 8%

Sēra saturs

Maks. 0,5 %

Pelnu saturs

Maks. 12%

Gaistošās vielas

18-28%

Svars (iepakojums)

25 kg

Svars (lielais maiss)

1000 kg

Informacje dodatkowe:

Typ CC - węgiel słabospiekający. Czasem węgiel słabospiekający jest trudno rozpalić, ale mimo tego braku charakteryzuje się on długim spalaniem z dużym wydzielaniem ciepła. Do wykorzystania węgla kamiennego typu CC nie jest wymagana duża kubatura ani maksymalna ilość podawanego surowca, ponieważ proces spalania zachodzi głównie dzięki produktowi koksowemu.

Podczas stosowania tego węgla należy pilnować nadmuchu. Niewystarczający nadmuch sprawia, że paliwo spala się mniej intensywnie i może łatwo gasnąć. Przy nadmiarze dostarczanego powietrza temperatura wewnątrz pieca może wzrosnąć do poziomu krytycznego, może również nastąpić utrata ciepła podczas unoszenia go prądem powietrznym. Nadmiar powietrza można stwierdzić na podstawie bardzo jasnego płomienia.

Węgiel kamienny typu CC stosuje się w dużych elektrowniach, kotłach przemysłowych, a także dla celów komunalnych i bytowych.