Musu partneri

Ogļu raksturojums

Akmeņogles ir derīgie izrakteņi, ko izmanto kā kurināmo. Akmeņogles ir melns (dažreiz pelēcīgi melns), blīvs, akmeņains nogulumiezis ar spīdīgu, daļēji matētu vai matētu virsmu. Par ogļu izcelsmi pastāv divi galvenie uzskati. Saskaņā ar pirmo, ogles ir radušās augu pūšanas procesā miljoniem gadu ilgā laika posmā. Tomēr šis process ne vienmēr noved pie akmeņogļu iegulu izveidošanās. Lieta tāda, ka, lai pūstošie augi nevarētu izdalīt oglekli atmosfērā, ir jābūt ierobežotai skābekļa piekļuvei. Purvs ir šim procesam piemērota vide. Stāvošs ūdens ar minimālu skābekļa saturu neļauj baktērijām pilnībā iznīcināt augus. Noteiktā brīdī izdalās skābes, kas pilnībā aptur baktēriju darbību. Tādējādi veidojas kūdra, kas sākotnēji pārtop brūnoglēs, pēc tam akmeņoglēs un visbeidzot – antracītā. Tomēr ogļu veidošanās ir saistīta ar vēl vienu svarīgu lietu, – Zemes garozas kustības dēļ kūdras slānis ir jāpārsedz citiem augsnes slāņiem. Tā – zem spiediena, paaugstinātā temperatūrā, bez ūdens un gāzu klātbūtnes, veidojas ogles.

Ogleklis 75%-97%
Ūdeņradis 1,5%-5,7%
Skābeklis 1,5%-15%
Slāpeklis до 1,5%
Sērs 0,5%-4%

2.     Vielu sastāvā ietilpst:

Gaistošās vielas 2%-45%
Mitrums 4%-15%
Pelni 2%-45%

Skaitļi ir izteikti kā procenti, precīzs sastāvs ir atkarīgs no nogulu atrašanās vietas un klimatiskajiem apstākļiem. Lai noteiktu ogļu kvalitāti, to pārbauda pēc vairākiem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, pēc ogļu darba mitruma (jo mazāk mitruma, jo labākās enerģētiskās īpašības). Mitruma saturs akmeņoglēs ir 4 –14%, tas dod sadegšanas siltumu 10–30 MJ/kg. Otrkārt, tā ir ogļu pelnainība. Pelni veidojas tāpēc, ka oglēs ir minerālu piemaisījumi, un pelnu īpatsvars tiek noteikts pēc atlikuma pēc ogļu degšanas 800°C temperatūrā. Akmeņogles uzskata par derīgām lietošanai, ja pelnu apjoms pēc ogļu sadegšanas ir 30% vai mazāk. Atšķirībā no brūnoglēm akmeņogles nesatur humīnskābes; akmeņoglēs tās ir pārvērstas karbīdos (blīvos oglekļa savienojumos). Attiecīgi akmeņogļu blīvums un oglekļa saturs tajās ir augstāks nekā brūnoglēs.

3.     Ogļu fiziskais sastāvs un īpašības:

Blīvums 1,2-1,5 gr/сm3
Mehāniskā izturība 40-300 кg/сm3
Īpatnējais siltums 0,26-0,32 кcal/gr*grad
Atstarošanas indekss gaismas 1,82-2,04 -

Pēc īpašībām izšķir šādus akmeņogļu paveidus: spīdīgās ogles (vitrēns), daļēji spīdīgās (klarēns), matētās (drogēns) un viļņotās (fizēns). Pēc bagātināšanas pakāpes akmeņogles iedala koncentrātos, starpposma oglēs un duļķos. Koncentrātus izmanto apkures katlos un elektroenerģijas ražošanā. Starpposma ogles tiek izmantotas metalurģijas vajadzībām. Duļķi ir piemēroti brikešu ražošanai un mazumtirdzniecībai iedzīvotājiem.

4.     Ogļu klasifikācija pēc gabalu izmēra:

Plāksnes (Плитный) П lielāks 100 mm
Liels (Крупный) К 50..100 mm
Rieksts (Орех) О 25..50 mm
Smalks (Мелкий) М 13..25 mm
Sēkla (Семечко) С 6..13 mm
Putekļus (Штыб) Ш mazāks 6 mm
Parasts (Рядовой) Р 0-300 mm

 

Galvenās akmeņogļu tehnoloģiskās īpašības ir saķepamība un koksējamība. Saķepamība ir ogļu spēja to karsēšanas laikā (bez gaisa pieplūdes) izveidot izkausētu atlikumu. Šo īpašību ogles iegūst to veidošanās stadijās. Koksējamība ir ogļu spēja noteiktos apstākļos un augstā temperatūrā izveidot gabalainu porainu materiālu – koksu. Šī īpašība piešķir oglēm papildu vērtību. Ogļu veidošanās gaitā tajās notiek izmaiņas to oglekļa saturā, samazinās skābekļa, ūdeņraža un gaistošo vielu daudzums, kā arī mainās to sadegšanas siltums.

 

5.     Ogļu klasifikācija pēc markām:   

Klasifikācija akmeņogļu pēc markas: Apzīmējums:
Brūns (Бурые) Б
Garliesmas (Длиннопламенные) Д
Gāzes (Газовые) Г
Gāzes tauku (Газовые жирные) ГЖ
Tauku (Жирные) Ж
Vāja sabiezējumu veidošanos (Слабоспекающиеся) СС
Liesās sabiezējumu veidošanos (Отощенные спекающиеся) ОС
Liesās (Тощие) Т
Pusi antracīta (Полуантрациты) ПА
Antracīts (Антрациты) А
Kokss tauku (Коксовые жирные) КЖ
Kokss (Коксовые) К

 

 

Pielietojums: Garliesmu un gāzes markas parasti izmanto katlu mājās, jo šo marku ogles spēj degt bez gaisa padeves. Gāzes treknās markas un treknās markas ogles izmanto melnajā metalurģija tērauda un čuguna ražošanai. Liesinātās saķepošās, liesās un vāji saķepošās markas ogles izmanto elektroenerģijas ražošanai, jo tām ir augsts sadegšanas siltums. Tajā pašā laikā to dedzināšana ir saistīta ar tehnoloģiskām grūtībām. Akmeņogļu pielietojuma joma ir ļoti plaša; to ieguves sākumā Krievijā tās pamatā izmantoja galvenokārt māju apkurei un kalēju arodā. Patlaban akmeņogles izmanto daudzos virzienos. Piemēram, metalurģijā. Šajā jomā metāla kausēšanai ir vajadzīga liela temperatūru, un attiecīgi tāda veida akmeņogles kā kokss. Ķīmiskajā rūpniecībā akmeņogles izmanto koksēšanai un tālākai koksa gāzes iegūšanai, no kuras iegūst ogļūdeņražus. Ogļūdeņražu pārstrādes procesā tiek iegūts toluols, benzols u.c., pateicoties kam ražo linoleju, lakas, krāsas utt. Akmeņogles izmanto arī kā siltuma avotu gan iedzīvotāji, gan enerģijas iegūšanai siltumstacijās. Akmeņogļu karsēšanas procesā no tām rodas arī zināms sodrēju daudzums (kvalitatīvus sodrējus iegūst no gāzes un trekno ogļu markām), no kuriem tiek ražota gumija, tipogrāfijas krāsas, tinte, plastmasa utt.